اخبار هلدینگ

انتصابات جدید در سازمان تامین اجتماعی

دکتر مصطفی سالاری، مدیرعامل محترم سازمان تأمین اجتماعی با صدور احکام جداگانه‌ای مدیر کل امور بین الملل، مدیریت آمار و اطلاعات و محاسبات، مدیریت فناوری و تحول دیجیتال، مدیرعامل موسسه حسابرسی تأمین اجتماعی، سرپرست شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین و مدیرعامل شرکت کتاب گستر را منصوب کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، بر اساس احکام صادر شده از سوی مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی حسین مشیری تبریزی به سمت مدیرکل امور بین الملل، دکتر حسام نیکوپور به سمت مدیریت آمار و اطلاعات و محاسبات و امیرحسین حمیدیان به سمت مدیریت فناوری و تحول دیجیتال این سازمان منصوب شدند.

همچنین علی محمدی سنجر به سمت مدیرعامل موسسه حسابرسی تأمین اجتماعی، محمود رجبی به عنوان سرپرست شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین و فواد قادری به سمت مدیرعامل شرکت کتاب گستر منصوب شدند.