لیست بیمارستان‌های ملکی سازمان تامین اجتماعی و لینک ورود به وبگاه های آن ها

 

 

خراسان شمالی:

بیمارستان بجنورد: لینک ورود به وبگاه بیمارستان بجنورد

خراسان رضوی:

بیمارستان ۱۷شهریور مشهد: لینک ورود به وبگاه بیمارستان ۱۷شهریور مشهد

بیمارستان تربت حیدریه:لینک ورود به وبگاه بیمارستان تربت حیدریه

بیمارستان فارابی: لینک ورود به وبگاه بیمارستان فارابی

خراسان جنوبی:

بیمارستان شهید دکتررحیمی بیرجند: لینک ورود به وبگاه بیمارستان شهید دکتررحیمی بیرجند

بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس (ع): لینک ورود به وبگاه بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس (ع)

سیستان و بلوچستان:

بیمارستان زاهدان: لینک ورود به وبگاه بیمارستان زاهدان

بیمارستان ۳۲ تختخوابی هامون – زابل: لینک ورود به وبگاه بیمارستان ۳۲ تختخوابی هامون – زابل

درمانگاه تخصصی حضرت صاحب الزمان (عج): لینک ورود به وبگاه درمانگاه تخصصی حضرت صاحب الزمان (عج)

هرمزگان:

بیمارستان خلیج فارس هرمزگان: لینک ورود به وبگاه بیمارستان خلیج فارس هرمزگان

کرمان:

بیمارستان پیامبر اعظم (ص) کرمان: لینک ورود به وبگاه بیمارستان پیامبر اعظم (ص) کرمان

بیمارستان غرضی سیرجان: لینک ورود به وبگاه بیمارستان بیمارستان غرضی سیرجان

بیمارستان زرندکرمان: لینک ورود به وبگاه بیمارستان زرندکرمان

یزد:

بیمارستان کارگریزد: لینک ورود به وبگاه بیمارستان کارگریزد

سمنان:

بیمارستان شفاء سمنان: لینک ورود به وبگاه بیمارستان شفاء سمنان

گلستان:

بیمارستان جرجانی گرگان: لینک ورود به وبگاه بیمارستان جرجانی گرگان

بیمارستان گنبدکاووس: لینک ورود به وبگاه بیمارستان گنبدکاووس

مازندران:

بیمارستان حکمت ساری: لینک ورود به وبگاه بیمارستان حکمت ساری

بیمارستان شفا بابلسر: لینک ورود به وبگاه بیمارستان شفا بابلسر

بیمارستان ولی قائم شهر: لینک ورود به وبگاه بیمارستان ولی قائم شهر

بیمارستان چالوس: لینک ورود به وبگاه بیمارستان چالوس

تهران:

بیمارستان شهید لبافی: لینک ورود به وبگاه بیمارستان شهید لبافی

بیمارستان شهید لواسانی: لینک ورود به وبگاه بیمارستان شهید لواسانی

بیمارستان شهید معیری: لینک ورود به وبگاه بیمارستان شهید معیری

بیمارستان شریعت رضوی: لینک ورود به وبگاه بیمارستان شریعت رضوی

بیمارستان شهید فیاض بخش: لینک ورود به وبگاه بیمارستان شهید فیاض بخش

بیمارستان آیت ا… کاشانی: بیمارستان آیت ا… کاشانی

بیمارستان هدایت: لینک ورود به وبگاه بیمارستان هدایت

بیمارستان۱۵خردادورامین: لینک ورود به وبگاه بیمارستان۱۵خردادورامین

بیمارستان اسلام شهر: لینک ورود به وبگاه بیمارستان اسلام شهر

بیمارستان شهریار: لینک ورود به وبگاه بیمارستان شهریار

بیمارستان ۱۲ بهمن: لینک ورود به وبگاه بیمارستان ۱۲ بهمن

شهید درخشان – بیمارستان تامین اجتماعی شهریار: لینک ورود به وبگاه شهید درخشان – بیمارستان تامین اجتماعی شهریار

قم:

بیمارستان ۱۲۰تخت خوابی امام رضا (ع) قم: لینک ورود به وبگاه بیمارستان ۱۲۰تخت خوابی امام رضا (ع) قم

اصفهان:

بیمارستان کاشان: لینک ورود به وبگاه بیمارستان کاشان

بیمارستان شریعت اصفهان: لینک ورود به وبگاه بیمارستان شریعت اصفهان

بیمارستان غرضی اصفهان: لینک ورود به وبگاه بیمارستان غرضی اصفهان

بیمارستان نجف آباد: لینک ورود به وبگاه بیمارستان نجف آباد

فارس:

بیمارستان بهشتی شیراز: لینک ورود به وبگاه بیمارستان بهشتی شیراز

بیمارستان خلیج فارس: لینک ورود به وبگاه بیمارستان خلیج فارس

بوشهر:

سلمان فارسی: لینک ورود به وبگاه سلمان فارسی

بیمارستان مهر: لینک ورود به وبگاه بیمارستان مهر

بیمارستان حضرت نبی اکرم(ص): لینک ورود به وبگاه بیمارستان حضرت نبی اکرم(ص)

کهگیلویه و یوبر احمد:

بیمارستان شهدای گمنام یاسوج: لینک ورود به وبگاه بیمارستان شهدای گمنام یاسوج

چهارمحال بختیاری:

بیمارستان شهرکرد: لینک ورود به وبگاه بیمارستان شهرکرد

مرکزی:

تامین اجتماعی شازند: لینک ورود به وبگاه تامین اجتماعی شازند

امام خمینی (ره) اراک: لینک ورود به وبگاه امام خمینی (ره) اراک

شهید دکترچمران ساوه: لینک ورود به وبگاه شهید دکترچمران ساوه

البرز:

بیمارستان تخصصی البرز: لینک ورود به وبگاه بیمارستان تخصصی البرز

بیمارستان هشتگرد: لینک ورود به وبگاه بیمارستان هشتگرد

قزوین:

بیمارستان قزوین: لینک ورود به وبگاه بیمارستان قزوین

بیمارستان تاکستان: لینک ورود به وبگاه بیمارستان تاکستان

گیلان:

بیمارستان حضرت رسول رشت: لینک ورود به وبگاه بیمارستان حضرت رسول رشت

اردبیل:

بیمارستان اردبیل: لینک ورود به وبگاه بیمارستان اردبیل

بیمارستان پارس آباد مغان: لینک ورود به وبگاه بیمارستان پارس آباد مغان

زنجان:

بیمارستان ابهر: لینک ورود به وبگاه بیمارستان ابهر

بیمارستان حسین زنجان: لینک ورود به وبگاه بیمارستان حسین زنجان

همدان:

بیمارستان همدان: لینک ورود به وبگاه بیمارستان همدان

بیمارستان ملایر: لینک ورود به وبگاه بیمارستان ملایر

لرستان:

بیمارستان خرم آباد: لینک ورود به وبگاه بیمارستان خرم آباد

بیمارستان نرگس دورود: لینک ورود به وبگاه بیمارستان نرگس دورود

خوزستان:

بیمارستان اهواز: لینک ورود به وبگاه بیمارستان اهواز

بیمارستان امیرکبیر اهواز: لینک ورود به وبگاه بیمارستان امیرکبیر اهواز

بیمارستان ۱۷شهریور آبادان: لینک ورود به وبگاه بیمارستان ۱۷شهریور آبادان

بیمارستان شفا مسجد سلیلمان: لینک ورود به وبگاه بیمارستان شفا مسجد سلیلمان

بیمارستان امام موسی کاظم (ع) -ماهشهر: لینک ورود به وبگاه بیمارستان امام موسی کاظم (ع) -ماهشهر

کلینیک کارون – بیمارستان شهدا: لینک ورود به وبگاه کلینیک کارون – بیمارستان شهدا

مرکز درمانی شماره ۷: لینک ورود به وبگاه مرکز درمانی شماره ۷

مرکز درمانی شماره ۴: لینک ورود به وبگاه مرکز درمانی شماره ۴

مرکز درمانی شماره ۵: لینک ورود به وبگاه مرکز درمانی شماره ۵

کرمانشاه:

بیمارستان زاگرس کرمانشاه: لینک ورود به وبگاه بیمارستان زاگرس کرمانشاه

بیمارستان شهدای کرمانشاه: لینک ورود به وبگاه بیمارستان شهدای کرمانشاه

کردستان:

بیمارستان سقز: لینک ورود به وبگاه بیمارستان سقز

بیمارستان سنندج: لینک ورود به وبگاه بیمارستان سنندج

آذربایجان شرقی:

بیمارستان عالی نسب: لینک ورود به وبگاه بیمارستان عالی نسب

بیمارستان۲۹ بهمن تبریز: لینک ورود به وبگاه بیمارستان۲۹ بهمن تبریز

آذربایجان غربی:

بیمارستان رضا(ع) ارومیه: لینک ورود به وبگاه بیمارستان رضا(ع) ارومیه