اخبار هلدینگ

جلسه بررسی پیش نویس گزارش حسابرسی موسسه خدمات درمانی میلاد سلامت خوی برگزار شد

جلسه بررسی پیش نویس گزارش حسابرسی موسسه خدمات درمانی میلاد سلامت خوی با حضور مدیران حوزه مالی شرکت میلاد سلامت تامین اجتماعی (هلدینگ درمان) و مدیران میلاد سلامت خوی و حسابرس و بازرس قانونی آن موسسه در سالن کنفرانس مرحوم دکتر نوربخش هلدینگ درمان برگزار شد.