اخبار هلدینگ

جلسه هم اندیشی مدیران حوزه مالی موسسات درمانی هلدینگ درمان برگزار شد

سه شنبه ۲۹/۱۱/۱۳۹۸ جلسه ای با محوریت هم اندیشی مدیران حوزه مالی موسسات درمانی هلدینگ درمان در محل شرکت میلاد سلامت تامین اجتماعی برگزار شد. در این جلسه حسابرسان مستقل، نمایندگان اداره کل مجامع و امور شرکت ها، اداره کل امور مالیاتی سازمان تامین اجتماعی و موسسات خدمات درمانی تابعه هلدینگ درمان طی دعوتنامه شماره ۱۳۸۸/۱۰۰۰/۹۸ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۸ حضور بهم رساندند.

این گرد هم آیی با بهره گیری از ویدیو کنفرانس جهت ارتباط همزمان با موسسات خدمات درمانی میلاد سلامت اهواز، میلاد سلامت ایلام، میلاد سلامت بیرجند و میلاد سلامت خوی و با محور های چگونگی انعکاس مبالغ جبران زیان در دفاتر و آثار و تبعات احتمالی تشکیل شد.

گزارش تصویری: