اخبار هلدینگ

حذف دفترچه در موسسه خدمات درمانی میلاد سلامت بیرجند رقم خورد

موسسه خدمات درمانی میلاد سلامت بیرجند (میلاد ۳) از مجهزترین بیمارستان‌های شرق کشور است و با ۱۵۰ تخت مصوب نیازهای درمانی بیمه‌شدگان محترم تأمین اجتماعی منطقه را برطرف می‌کند. اجرای طرح نسخه الکترونیک که به حذف دفترچه‌های کاغذی منجر می‌شود در تیرماه سال جاری با حضور کارشناسان محترم درمان غیر مستقیم، اسناد پزشکی و شرکت سلامت الکترونیک (ساتا) در این بیمارستان به صورت آزمایشی به اجرا درآمد.

در حال حاضر، ۷۰ درصد نسخ جاری بیمارستان میلاد سلامت بیرجند به‌صورت الکترونیک ثبت می‌شوند. در آینده‌ای نزدیک این میزان به ۱۰۰ درصد خواهد رسید و به‌طور کامل حذف دفترچه رقم خواهد خورد.