مجمع سالانه
اخبار هلدینگ

مجمع سالانه شرکت‌ها و مؤسسات تابعه هلدینگ درمان برگزار شد

در اجرای ماده ۸۹ قانون تجارت، مجامع عمومی عادی سالانه شرکت‌ها و مؤسسات تابعه هلدینگ درمان با حضور اعضای هیات مدیره و مدیران شرکت‌ها و مؤسسات تابعه بر اساس برنامه زمان‌بندی از پیش تعیین‌شده در موعد مقرر در محل شرکت میلاد سلامت تأمین اجتماعی برگزار شد.
مجمع سالانه