اخبار هلدینگ

مجمع سالانه موسسه خدمات درمانی میلاد سلامت تهران برگزار شد

مجمع سالانه موسسه خدمات درمانی میلاد سلامت تهران برگزار شد.

عکس مجمع سالانه میلاد