اخبار هلدینگ

مجمع عمومی عادی سالیانه موسسه خدمات درمانی میلاد سلامت اهواز برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالیانه موسسه خدمات درمانی میلاد سلامت اهواز بر اساس برنامه ریزی از پیش تعیین شده در موعد مقرر قانونی برگزار شد. این جلسه با حضور مدیران و اعضای هیات مدیره هلدینگ درمان و مدیران موسسه خدمات درمانی میلاد سلامت اهواز در محل سالن کنفرانس مرحوم دکتر نوربخش شرکت میلاد سلامت برگزار گردید.

لازم به ذکر است این موسسه موفق به اخذ گزارش حسابرسی مطلوب گردیده است.

گزارش تصویری: