مناقصه

این شرکت در نظر دارد نسبت به رنگ‌آمیزی پنج هزار مترمربع اقدام کند، اشخاص حقوقی واجد شرایط پیشنهاد خود را حداکثر تا مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ارسال نمایند. آدرس: تهران- خیابان شریعتی- نرسیده به میدان قدس- نبش کوچه محمودی- پلاک یک، مراجعه و یا با تلفن ۲۲۷۱۹۶۱۰-۰۲۱ تماس حاصل نمایند. تضمین شرکت در مناقصه مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال می‌باشد که می‌بایست به شماره‌حساب ۲۵۶۶۳۹۲۳۱ بانک رفاه کارگران شعبه تجریش به نام شرکت میلاد سلامت تأمین اجتماعی بابت سپرده شرکت در مناقصه واریز و اصل آن به همراه سایر مدارک ارائه شود. ضمناً شرکت در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار است.

 

 

 

دانلود فرم شرکت در مناقصه