اخبار هلدینگ

پروژه نسخه الکترونیک در شرکت گروه پزشکی حکمت به اجرا در آمد

با هدف اجرای پروژه حذف دفترچه و پیاده سازی نسخه الکترونیکی که از ارکان مهم برنامه ریزی سازمان تامین اجتماعی در حوزه درمان است، نسخ الکترونیک در شرکت گروه پزشکی حکمت به طور کامل به اجرا درآمد.

در این پروژه تلاش و همت همکاران در این بیمارستان و عزم راسخ گروه فناوری اطلاعات شرکت میلاد سلامت تامین اجتماعی (هلدینگ درمان) و شرکت ساتا شایان تقدیر و تشکر است. پس از فراهم سازی زیر ساخت های لازم در راستای اجرای نسخ الکترونیک در این بیمارستان و پیمودن مراحل اجرایی و آموزشی، حذف دفترچه های کاغذی در بیمارستان صدر (به آفرین) در دستور کار قرار دارد.

این رویداد قدمی موثر در جهت بهبود و ارتقا کیفیت ارائه خدمات درمانی است و پیاده سازی کامل آن در مراکز درمانی تابعه هلدینگ درمان از اهداف حائز اهمیت این شرکت به شمار می آید.