اخبار هلدینگ

پيام مدير عامل به مناسبت حلول سال ۱۳۹۹

يا مقلب القلوب والابصار / يا مدبر الليل والنهار

يا محول الحول والاحوال / حول حالنا الي احسن الحال

سال ١٣٩٩ هجری شمسی را در حالی آغاز مي كنيم كه در سالي كه گذشت به ياري خداوند متعال و همت همكاران صديق و زحمتكش و گرانقدر در شركت و موسسات درمانی تابعه در تمامی سطوح، شاهد دستاوردهای خوبی بوده ايم و اميد كه از اين پس نيز با همدلی و وحدت و روحيه جهادی و برنامه ريزی های اصولی بتوانيم اين روند رو به رشد را سرعت ببخشيم.

ما در سال نو برآنيم تا با بهره گيری از نيروی انسانی متخصص و كارآمد، استفاده از منابع و ظرفيت های موجود و ارتقای ساختار مديريتی و كارشناسی بتوانيم به گونه ای در راستای سياست های ابلاغی سازمان تامين اجتماعی عمل نماييم تا ضمن ارتقای خدمات كمی و كيفی درمان به بيمه شدگان عزيز، موجبات رضايتمندی هر چه بيشتر اين عزيزان را فراهم آورده و از طرفی با تاكيد بر اقتصاد درمان در امر خدمت دهي همواره اصل امانت داری سرمايه بيمه شدگان و بازنشستگان را مجری باشيم.

اينجانب به نوبه خود از زحمات و تلاش هاي شما عزيزان همكارم در شركت و تمامی موسسات درمانی تابعه صميمانه تشكر و قدردانی می نمايم.

در سال ١٣٩٨ حوادث تلخی را در كشور و جهان شاهد بوديم كه آخرين آن، همه گيری ويروس كرونا بود كه انشاالله هر چه زودتر با تلاش خالصانه و خستگی ناپذير تمامی كادر درمان و همكاری مردم شريف و همراهی و هم افزايی تمامی مسئولين و مردم عزيز شاهد ريشه كن شدن اين ويروس منحوس باشيم و كام و خاطر همگان شاد و آسوده گردد. انشاالله.

در پايان حلول سال نو را كه بهارش با مبعث پيامبر اكرم (ص) همراه است را به تمامي همكاران عزيزم و خانواده محترمشان تبريك و تهنيت عرض می نمايم و سال ١٣٩٩ را سالی سرشار از بركت، سلامتی، شادابی، موفقيت و سربلندی برای تمامی مردم ايران زمين و به ويژه تمامی دست اندركاران عرصه بهداشت و درمان مسئلت مي نمايم.

خداوند يار و نگهدارتان

دكتر اديب نيا