آدرس: تهران  میدان قدس ابتدای خیابان شریعتی روبروی بانک رفاه

شماره تماس: ۰۲۱ – ۲۲۷۴۱۷۵۰

فکس: ۰۲۱ – ۲۲۷۱۰۳۰۰

تلفن (حوزه مدیریت): ۰۲۱ – ۲۲۷۰۶۰۸۰

ایمیل: info@msthh.ir