کمیته حسابرسی

اعضای کمیته حسابرسی داخلی

آقای دکتر حسین تک روستا

آقای دکتر امیر دانایی

آقای محمد شیری

مدیر حسابرسی داخلی

خانم مریم نیکخواه

ارتباط با کمیته حسابرسی هلدینگ درمان

ایمیل: audit@msthh.ir

تاریخچه فعالیت

۱۳۹۴

 

شرکت صبا تأمین سپهر (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۳ به شماره ثبت ۴۷۶۰۳۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۰۴۴۲۹ در تهران به ثبت رسید.

۱۳۹۶

 

نام این شرکت در جلسه مجمع عمومی فوق­العاده مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ طی مجوز شماره ۱۰۰۰/۹۶/۵۷۵۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ سازمان تأمین اجتماعی به میلاد سلامت تأمین اجتماعی تغییر یافت و نزد مرجع ثبت شرکت­ها ثبت گردید.

 

۱۳۹۷

 

بر طبق بند ۲ مصوبه ۱۷۳۳ جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ هیات مدیره محترم سازمان و در اجرای تفویض اختیار شماره ۱۰۰۰/۹۶/۵۱۸۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ مدیرعامل محترم سازمان اختیار اداره مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت گروه پزشکی حکمت و موسسات خدمات درمانی میلاد سلامت تهران، میلاد بیرجند، میلاد سلامت اهواز، میلاد سلامت ایلام و البرز کرج به شرکت میلاد سلامت تامین اجتماعی تفویض گردید و در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ طی نامه شماره ۱۰۰۰/۹۷/۳۲۰۳ تمدید گردید.